PEACE & LOVE je akronym, pod kterým se schovává doporučený obecný postup u zranění měkkých tkání, tedy poranění svalů, šlach a vazů. Možná jste se už setkali ICE, RICE, PRICE nebo POLICE. 2019 přišli Dubois a Esculier s novým akronymem, který se kromě akutní fáze po zranění věnuje i dlouhodobějšímu managementu v subchronické a chronické fázi.

V prvních fázích je důležité především neškodit a zachovat klid a mír. Než abych vymýšlela české ekvivalenty, pojďme se podívat, které postupy jsou doporučené v angličtině.

P - protect/ chránit. Několik dní (1 - 3) po zranění se vyhýbejte pohybům a aktivitám, které provokují bolestivost. Omezíte tím krvácení v tkáních a předejdete dalšímu poškození. Zároveň by ale člověk neměl omezovat moc, protože zranění ke svému co nejlepšímu dohojeí určitou míru pohybu potřebují.
E - elevate/ vyvýšit. Postiženou končetinu se doporučuje držet nad úrovní srdce, aby se podporoval tok tkáňové tekutiny z postižených tkání zpět do těla a nehromadil se v nich otok. Sice není moc zdrojů, které by uvádělo nějaký výrazně prospěšný efekt, zároveň to ale neuškodí, takže to v doporučení zůstává.
A - avoid anti-inflammatory modalities/ vyhýbejte se protizánětlivým modalitám. Zánět je jednou z fází procesu hojení zranění a pro dlouhodobé opravy tkání je důležité nechat ho proběhnout. Z toho důvodu je v současnosti spíše přístup omezovat léky a další modality, mezi které patří i ledování.
C - compress/ stlačit. Místo protizánětlivých modalit je vhodné místo zranění, které otéká, mechanicky stlačit bandáží nebo tejpy, a tím otok omezovat.
E - educate/ vzdělat se. Ve většině článků pro fyzioterapeuty se upozorňuje na riziko přílišného léčení či vytváření závislosti na ošetření a podporování pasivity pacienta. Tělo má své samoopravné procesy a každé zranění vyžaduje určitý čas a přístup. Důležité je proto znát povahu zranění a předpoklady pro jeho hojení.

Poté, co uplyne akutní fáze a zranění přechází do subakutní a chronické, tak potřebuje "lásku".

L - load/ zátěž. Aby se tkáně vystavěly optimálně, potřebují být v období remodelace vystavěné určité zátěži. Doporučuje se aktivní cvičení se zvyšující se zátěží, která ale nevyvolává bolestivost. Tak brzy, jak to stav dovolí, se člověk může vrátit ke svým normálním aktivitám.
O - optimism/ optimismus. Tak jako existuje placebo, kdy se dostaví efekt i ve chvíli, kdy lečba neobsahuje terapeutickou látku, tak je popsáno nocebo, kdy dochází ke zhoršení stavu, aniž by k tomu byla objektivní příčina. Mysl má ohromnou sílu a lidé, kteří si uchovají optimistický náhled, mají lepší prognózu než lidé, kteří svůj stav katastrofizují a upadají do deprese a letargie. Zároveň je ale potřeba mít očekávání realistické.

V - vascularisation/ vaskularizace. I když není jasné přesné dávkování pohybu, obecně je aerobní nebolestivá aktivita u muskuloskeletárních zranění doporučená, aby se tkáň dobře prokrvila.
E - exercise/ cvičení. Díky aktivnímu pohybu postupně tělo může získat zpět původní pohyblivost, sílu i propriocepci. Pohybová cvičení je možné postupně navyšovat na intenzitě, s přihlédnutím k tomu, aby byl pohyb bezbolestný.

Co se týče zranění u zvířat, tak jsme dost ovlivnění tím, jestli a jak dávají najevo bolestivost. Mnoho zvířat na sobě nedá bolest nijak zvlášť znát až do chvíle, kdy je bolest poměrně výrazná. Více se člověk musí orientovat podle ochoty k pohybu a specifickým činnostem, jako je chůze do schodů a ze schodů, vyskakování na gauč nebo do auta či překonávání překážek. Zranění může být zamaskováno i tím, že pes dělá činnost, která ho baví, například při agility běhu uklouzne v tunelu, narazí do bočnice nebo spadne z kladiny. Psovod nechá psa projít, nevidí, že by kulhal, pes chce pokračovat, tak v tréninku nebo závodě pokračuje. Ale naraženina se pak rozleží a pes kulhá, když vyjde z boudičky nebo z auta po příjezdu domů. Měli bychom mít na paměti hned první princip z PEACE, tedy chránit tkáň před dalším poškozením.

Psi mohou zranění i schválně maskovat, pokud je práce baví a ví, že při kulhání by o ni přišli. Natáčela jsem si jednou trénink a až z videa zjistila, že Aygo chodil bez potíží ve chvíli, kdy jsem k němu byla čelem, ale jakmile jsem se otočila zády a neviděla na něj, tak kulhal, a ne málo. Zároveň co se týče včasného vyšetření a ošetření, nechat psa po očivodném zranění nebo kulhání vyšetřit veterinářem je vždycky dobrý nápad. Ne každé kulhání, i když následuje po fyzické aktivitě, musí nutně znamenat poranění svalu, šlach, vazů, kloubů nebo kostí. Pes si na parkuru může stejně snadno strhnout drápek nebo polštářek. Mezi prsty se mu také může uhnízdit klíště, které mu pak vadí, když se pořádně nacucá a zvětší se. A chronické zranění se klidně může projevit akutně, když dojde k náhlé dekompenzaci zvládání artrotického kloubu. Čím přesnější diagnóza, tím více budete mít přesnější představu o prognóze a vhodných postupech - to se týká E, tedy vzdělání se.

Na závěr pro představu tabulka, jak dlouho se orientačně hojí různá zranění. Ale jak víme z managementu vyjádřeného LOVE, neznamená to, že by po celou dobu musel člověk nebo zvíře dodržovat klidový režim. Správně dávkovaný pohyb povede k optimálnímu hojení a návratu funkce.

* Zranění vazů 3. stupně se může hojit až rok.

Odkazy:

Blaise Dubois et Jean-Francois Esculier, Soft tissue injuries simply need PEACE & LOVE, April 26, 2019
Physio-pedia, Peace and Love Principle
The Empowered Performance for Curlers Podcast, Episode 24: Dr. Stephanie Juffs on Peace & Love not RICE, Feb 28, 2022/