Pátrala jsem po nějakých datech vztahujících se k historii vývoje clicker tréninku, až jsem se proklikala ke článku na Wikipedii o B. F. Skinnerovi. Americký psycholog Burrhus Frederic Skinner (20. 3. 1904 – 18. 8. 1990) je autorem mnoha pokusů a studií zabývajících se chováním a učením organismů. Všechny jeho teorie jsou založeny na nesčetných experimentech a na jím popsaných principech je založený celý clicker training. Jeho studenty na universitě byli právě Marian a Keller Brelandovi, kteří pak zásady učení pomocí operatního podmíňování dokázali aplikovat na nejrůznější zvířata vykonávající nejrůznější úkony pro komerční (reklama) i armádní (zejména špionáž) úkoly. Marian se svým pozdějším manželem Bobem Baileym patřili mezi přední trenéry využívající při práci clicker.

To všechno jsem věděla už z předchozího pročítání nejrůznějších knížek o clickeru. Co pro mě ovšem byla novinka, jsou závěry jeho práce, které se týkají vzdělávání (velké překvapení). Vlastně nepředstavují nic jiného, než co znám z clickeru, a také se prakticky využívají v metodě učení TAGteach, což je prakticky clicker trénink pro lidi (zejména sportovce, děti nebo studenty s poruchami učení se). Můžete se podívat na článek na Wikipedii. Sem napíši právě ty body, které se mi zalíbili, protože se stejně snažím přistupovat, když někoho učím agility. Jako trenér pro mě není nejtěžší pracovat se psy, protože ti se chovají podle jednoduchých pravidel, ale skutečná výzva je pracovat s jejich psovody tak, aby rozuměli, tomu, co a jak dělají a činnost je ještě navíc bavila.

Pět největších překážek v učení podle Skinnera
1. Lidé se bojí neúspěchu
2. Úkol není rozdělen do dostatečně malých kroků.
3. Chybí potřebné zadání.
4. Rovněž není zadání dostatečně jasné.
5. Chybí pozitivní upevnění (chvála).

Každá dovednost může být bez ohledu na věk naučena pomocí pěti principů:
1. Poskytněte studentovi okamžitou zpětnou vazbu.
2. Rozdělte úkol do malých úseků.
3. Opakujte zadání tak často, jak je to možné.
4. Postupujte od jednoduchých věcí ke složitějším.
5. Chvalte.

Poslední věc, která mě zaujala: "Hlavní věc, kterou se lidí naučí z trestů, je způsob, jakým se trestu vyhnout." Proto je správné tvrzení, že jenom odměny budují chování, nikoli tresty, a používat při výcviku trest může být kontraproduktivní.