Před týdnem jsem zrušila tréninky a sama vyrazila na přednášku s Jakubem Beranem o jeho pohledu na tresty, kdy se bere v úvahu jejich etická stránka, vědecké poznatky i welfare zvířat. Na přednášku s tímto tématem byly výborné ohlasy, tak jsem byla zvědavá. Nicméně tresty byly jen malou částí povídání. Důležité je jejich zasazení do celkového kontextu operantního podmiňování, kde je užitečné se vyznat v odborných termínech, protože to člověku napoví, jakou plní která technika funkci. Kuba to prezentoval na metaforickém příkladu komunikace majora Alíka, psího astronauta ve vesmíru, s obyvateli planety Země.

Postupně rozebíral postupy různých trenérů a přístupů aplikovaného behavioralismu, aby bylo jasné, že trénink není jen černobílé využití cukru nebo biče. Jsou další možnosti, jak s nežádoucím chováním pracovat, například podle známého schématu Susan Friedman - od kontroly, jestli má zvíře z hlediska wellfare naplněné všechny základní potřeby, jako je kvalitní výživa a péče o zdraví, tak úprava prostředí, odměňování za žádoucí chování nebo lepší odměny za lepší chování, vyhasínání a negativní posilování a tresty a nakonec pozitivní tresty.

Stejně tak se zmínila férovost tréninku, která může být porušená i ve chvíli, kdy se pracuje "za odměny", ale distribuce odměn neodpovídá představě zvířete.

Co nevynechal, byla otázka wellfare majitele, kdy si sice uvědomuje, že trestat zvíře je "špatné", ale už nemá dostatečné znalosti nebo vyvinuté dovednosti k jiným postupům. Může se tak snadno dostat do situace, kdy se bude cítit bezmocně a ve svém vlastním stresovém trojúhelníku se přiblíží k hranici "uteč, zaútoč nebo zamrzni". Za mě je v tu chvíli dobré si připomenout, že "není dobře nebo špatně". To jsou konstrukty, které jsme si vymysleli jako lidé.

Rozumnější je, když už člověk chce trestat, tak vědět proč a jak, aby to bylo efektivní, možné použít v minimální míře a s minimem nežádoucích vedlejších efektů (jako je například narušení důvěry s psovodem nebo klasickým podmiňováním zafixované strachy). Pak plní trest svoji funkci potlačení nežádoucího chování a není prostředkem uvolnění frustrace psovoda či neúčinnou buzerací psa.

Jestli vás tato otázka zajímá po teoretické i praktické stránce, tak Kubovu přednášku určitě doporučuji.