Předchozí články se týkaly hlavně toho, co jsem na ClickerExpu prožívala. Čtenář by mohl získat dojem, že instruktoři na přednáškách a trénincích neříkali nic, co by stálo za zmínku. Přitom opak je pravdou. V sešitu mám 15 stránek poznámek, některé napsané velkými písmeny, třikrát podtržené a s několika vykřičníky. Zajímá vás něco z mouder Michele Pouliot, Kay Laurence, Cecile Koste, Kena Ramireze, Evy Bertilsson, Emily Johnson Vegh?

Michele Pouliot - The Special Sauce: Hidden Cues & Prompts for Stunning Freestyle Routines

- psi dávají přednost povelům tělem před slovními
- opakováním se pes naučí reagovat na povely tělem sám od sebe, ale metodickým tréninkem nad tím psovod získá kontrolu
- u povelů tělem si psovod musí hlídat přesně provedení - lépe si uvědomí, co je a co není povel
- "čisté povelování" - i když je pes zvyklý na pamlsek v ruce, stejně si Michele myslí, že může odvádět pozornost od cviku a lepších výsledků dosáhne "čistým povelováním" bez pamlsku v ruce
- couvání může podporovat štěkání a frustraci, necvičit ho moc často, i u zkušeného psa se odměňuje 1 krok
- "Proč jste začali se sportem?" - "Chtěl jsem se bavit se psem." - "Ale nevypadáte, jako byste se bavili."

Kay Laurence - Become a Student of Behavior

- mít oči, které vidí, často jen vidíme to, co chceme
- nepodléhat předsudkům
- každý z nás trénuje chování, psů i lidí
- pro některé lidi je v pořádku používat pozitivní posilování, i když pes není šťastný - a to je špatná etika
- štěně průzkumničí tak, že z bezpečného místa podniká výpravy do neznáma, pokud by bylo dáno do neznámého místa bez bezpečného, nevědělo by, kam utíkat
- když spolu štěňata bojují, je důležité mít dost místa, aby mlácená štěňata mohla odejít, pokud není kam, naučí se útočit nazpátek
- když chcete být dobrým trenérem, musíte pozorovat trenéry
- dobré načasování je výsledkem dobrých dobrého předvídání - pozorovacích schopností
- "Nevím, jaké to pro psa je, když mu je 10 měsíců a má 4 nohy. Ať si to rozmýšlí, jak dlouho potřebuje."
- naše chování nejvíce ovlivňuje kultura kolem nás
- "Jen proto, že to je v učebnici, ještě neznamená, že to je dobře. Můžeme jen říci, že to bylo správné podle tehdejší úrovně znalostí."
- pokud je v chování nejistota nebo frustrace, tak není dost dobré

Michele Pouliot - Better, Faster, Smarter: Competition Training With Platforms

- proč používat targety - usměrňují psa v prostoru, napomáhají rychlému učení, zvíře se na podstavcích cítí bezpečně, ujasňují psovodovi, jak má pozice vypadat
- "zmagnetizování" - 1. fáze tréninku, kdy si pes zamiluje samotnou tréninkovou pomůcku

Ken Ramirez - Love it! Effective Non-Food Reinforcement

- posilování se řídí jednoduchými principy, ale jsou často špatně pochopeny
- správné posilování vypadá tak, že skutečně funguje, má výsledky, zvíře je spokojené a zdravé, chování má delší trvání
- házení odměny může vést k tomu, že je odměněn lov jídla nebo zvíře frustruje
- princip spravedlivosti - všechna zvířata něco dělají - zůstat na místě a nesoupeřit o potravu je velmi důležité "něco"
- překvapivá odměna (jackpot) může způsobit lepší zapamatování si události a být extrémně posilující, ale také ji zvíře může vnímat averzivně, na každý má rád překvapení
- úspěch závisí na historii posilování, vztahu (důležitý, ale obtížně definovatelný), použití technik, zkušenostech & pozorovacích schopnostech (umět zhodnotit)
- nepamlskové odměny jsou výhodné ve chvíli, kdy zvíře odmítá jíst
- POSILOVAČE JSOU ZALOŽENÉ NA VZTAHU
- jak zvolit správný posilovač - to záleží na okolnostech, vyžaduje zkušenost a hodnocení
- NIKDY NEBRAT POSILOVAČ JAKO SAMOZŘEJMOST
- proměnlivé rozvrhy odměn - jsou důležité pro akademiky, pro běžného člověka méně
- proměnlivý rozvrh dělá chování odolnější vůči vyhasnutí, což není to samé jako "silnější"
- i "přirozené" posilovače je potřeba naučit a pochopit, co udržuje hodnotu hračky (možnost lovu při aportování/ souboje při přetahování...)

Cecilie Koste - We Are The Ch-ampions: Obedience Skills in Competition

- v tréninku je potřeba nejdříve se naučit písmenka, pak z nich skládat slova, věty a nakonec souvětí
- proč je pro základní dovednosti podmínka, že je pes má nabízet bez povelu? Protože povel je posilovač a když se ozve ve chvíli, kdy pes jen stojí, tak je posílena nečinnost
- při přípravě na závod je potřeba nacvičit i nástup na plac a to, že se pes rozcvičuje jinde, než pak soutěží

Ken Ramirez - Effective Use of Non-Food Reinforcement (LAB)

- jak poznat, že lze postoupit do dalšího kroku? Když na psovi není vidět zmatenost.
- nejčastější chyby v nácviku a používání nepamlskových posilovačů - lidé jdou moc rychle a neudržují hodnotu posilovače
- zhodnocení soustředění = zhodnocení používaných posilovačů
- příliš snadné je nuda, pokud se zvíře baví, je možné přijmout určitou frustraci v tréninku, ale zvíře musí uspět ve většině pokusů

Diskuse s trenéry

- časté chyby v používání signálu pokračuj - člověk ho nespojí s ukončujícím signálem; používá ho ve chvíli, kdy pes přestává s chováním, a tím to upevňuje; používá ho tolik, že se z něj stane součást povelu

Eva Bertilsson & Emelie Johnson-Vegh - Let's Make Some Noise: Techniques To Build Your Dogs Confidence

- pokud člověk pracuje na protipodmiňování na podnět, kterého se pes bojí, je potřeba dělat mezi jednotlivými pokusy pauzu, jinak se může stát, že se z odměny stane podnět pro strach
- čím větší pravděpodobnost, že bude psovi podnět vadit, tím méně pokusů je potřeba v jedné lekci dělat
- než se začne cvičit, vždycky je potřeba počkat na signál psa, že chce cvičit
- pokračovat podle chování psa - jak rychle po odměně nabídne signál, že chce dál pokračovat? Jak intenzivně? Nebo váhá, uhýbá?

Ken Ramirez - Oops! What To Do When Mistakes Happen

- nejefektivnější strategie zvládání nežádoucího chování - změnit motivaci
- "signál žádné odměny" - je obtížné ho použít efektivně (člověk má tendence ho nadužívat)
- time out - funguje jako trest jen v případě, že zvíře chce cvičit, jinak se stává posilovačem
- "scénář nejmenší odměny" - co nejméně posilující důsledky, aniž by způsobily frustraci; 2 - 3 sekundy po špatné reakci trenér nijak nereaguje a následuje povel pro jednodušší cvik, pak opakování původního

Kay Laurence - The Joy Of Training

- můžeme ztratit radost z tréninku tím, že je odměna mimo dosah
- neměli byste dovolit lidem, aby určovali váš vztah k vašemu psovi - pes je ve vašem životě 15 let, oni 3 minuty
- pokaždé, když u sebe máme jídlo, jsou naše ruce přitahovány k pamlskům, přitom s nimi nesmíme pohnout, dokud neklikneme
- všechna zvířata mají zájem na tom, aby kontrolovala svoje okolí