Letmý start neboli start z ruky je způsob startu, kdy člověk neodkládá psa před první překážkou, ale startuje rovnou s ním. Letmý proto, že u malých psů bylo zvykem držet psa ve vzduchu, a než psa pustili na zem, už se psovodům prášilo za patami. Než se zpřísnilo posuzování hrubosti ke psovi, bylo taky běžné držet psa za kůži na krku, a pokud to šlo, těsně před vyběhnutím psovod trhl se psem trochu dozadu, aby získal alespoň minimální náskok. To už ale rozhodčí nepřipustí, takže třeba u Martiny Klimešové start vypadá tak, že drží psa za hruď. Na startu tak nezíská žádný náskok, ale Martina má rychlé nohy, takže to zvládá. Ale je možné získat i za dnešních podmínek před psem náskok?

Ano, je. Jednou z výhod dobrého odložení je právě možnost dát si náskok a psa lépe provést úvodní sekvencí, třeba i příležitost zakrýt vlastním tělem překážku mimo pořadí. Ovšem pro starší nebo rozvážnější psy, kterým déle trvá, než se dostanou do své rychlosti, je lepší volit start z ruky než psa nudit odložením. Spousta psů také odložení na startu považuje spíše za nedobrovolné zlo, kterému se musí za každou cenu vyhnout.

S Wayem jsem vždycky dělala odložení na startu, přestože právě Way patří mezi zástupy psů, kteří při prvním kroku psovoda ke překážkám okamžitě zapomenou, že mají čekat až na povel. Letmému startu jsem se pokoušela vždycky vyhnout, protože jsem nechtěla, aby si Way zvykl, že může vystartoval na překážky jen tak. V některých případech je ale letmý start celkem přijatelná alternativa startu a leckdy to není ani zbabělé řešení, protože od psa vyžaduje soustředění i schopnost samostatné práce.

Jak je možné získat nad psem náskok uprostřed parkuru? Snadno, stačí psa vyslat na překážku a utíkat k jiné, nejvíc to je znát u tunelů. Ovšem na začátku parkuru není žádná překážka, kam můžeme psa poslat, nebo ano?

sekvence s letmym startem

Na táboře Honza postavil sekvenci (první z několika), která se měla zaběhnout z ruky. Vyvstala otázka, jak se tam vymotat bez velkého oblouku. Kdyby se daná sekvence považovala za úvodní, pak by s odložením bylo řešení snadné, dalo by se například přivolávat na Lindu a za #3 dělat frontcross (alespoň tak bych to dělala já).

sekvence provedená s přivoláním na Lindu

Pes by seděl tak, aby viděl první dvě překážky v rovině a přes ně viděl psovoda, který mu natočením ramen signalizuje, že po zdi bude točit. Kdyby se člověk pokusil o stejné vedení, ovšem startoval by se psem, musel by mít pro úspěšné provedení buď velmi pomalého psa nebo velmi rychlé nohy, protože jinak by výsledek pravděpodobně vypadal takto:

start z ruky se dvěmy frontcrossy

Pes by po zdi udělal větší nebo menší oblouk, podle rychlosti psa a délky jeho skoku, ale tím, že by psovod běžel dopředu, aby stihl udělat FC, by psa přes zeď vystřelil rovně, místo aby ho zatočil.

Dalším řešením by byl v-set před zdí a celý zbytek sekvence by se dal dovést na pravou ruku.

sekvence s přivoláním do v-setu

Pes by se v takovém případě odložil trochu šikmo, aby přes první překážku viděl hlavně psovoda, a přes zeď by pak šel šikmo, takže by měl rovnou menší oblouk a psovod, který by uměl utíkat, by pak psa přes #3 přivolával a točil ho za sebou okolo vnější bočnice. Jestliže by psovi nevadilo držet se blízko psovoda, pak točení okolo vnitřní bočnice je pohodlnější, ale rizikovější, protože pes může skokovku skočit zpátky.

Jestlipak je ale možné, aby pes udělal v-set i bez toho, aby člověk stál před zdí, například při startu z ruky? No ano, jediné, co stačí udělat, je nestartovat se psem kolmo k první překážce, ale šikmo, takže už při pouhém dopadu z dlouhého skoku pes vykrouží oblouček, který ho zeď vyvede.

letmý start s nadběhnutím psovi

Člověk má tak dokonce i trochu lepší postavení pro přivolávání přes #3, protože je i on sám více rozběhnutý a nemusí na psa čekat.

Fígl je v tom nedržení se zaběhnutého postupu, že pes má ze startu vidět i na následující překážku. Narazila jsem na tuhle frázi v popiscích parkurů hned v několika časopisech a je to velmi dobrá rada, protože to psovi umožní rozběhnout se dopředu nebo vybrat si ze dvou překážek tu správnou, ale pokud se pak v parkuru nepokračuje rovně, zas tak výhodné to není. Naučit psa překonávat překážku samostatně a ze všech úhlů je jedním z předpokladů úspěšného letmého startu.

Další možností, jak získat alespoň minimální náskok, aniž by člověk psa fyzicky držel a brzdil, je poslat psa okolo sebe a vyběhnout dopředu ještě než pes dokončí celé oběhnutí. Mimo toho, že člověk nemusí psa držet, je výhodou i to, že pes i psovod jsou hned v pohybu, psovod se může od začátku plně soustředit na překážky a pes musí ještě před startem projevit snahu spolupracovat.

Katka Terčová a Arta po startu