Už jsem psala jeden článek o srovnání pravidel v klubu agility České republiky a americkém American Kennel Club (AKC) a United States Dog Agility Association (Jaká pravidla jsou jinde), když se rozpoutala diskuse o různých velikostních kategoriích. Rozdíl v pravidlech je samozřejmě daný tím, že agility se rozvíjelo určitou dobu a také členská a závodnická základna klubů se v mnohém liší. Až pozdě mě napadlo podívat se na pravidla v zemi původu tohoto sportu a pak už se mi nechtělo článek doplňovat. Protože ale nyní byla schválená kvalifikační kritéria na mistrovství republiky ČR, který nemají svůj základ ve skládání zkoušek, ale v získávání "kvalifikujících se běhů" v otevřených kategoriích, opět mi to připomnělo něco, co jsem si přečetla v pravidlech United Kingdom Agility. Proč vymýšlet něco nového, když se můžeme inspirovat jinde?

Předně bych chtěla upozornit na fakt, že UKA je méně oficiální klub agility, nejvíce závodů pořádá britský Kennel Club, který také nominuje závodníky na mistrovství světa. Protože to je ale také nový klub, je nadějné, že se vyvaroval chyb opakujících se jinde. Při tvorbě pravidel se velmi inspirovali americkým USDAA (čtyři velikostní kategorie, dva programy, různé hry). Nebudu se dlouze rozepisovat o jednotlivých detailech, které můžete najít na jejich stránkách http://www.ukagility.com. Pokud ovládáte alespoň nějakým způsobem angličtinu, doporučuji si je přečíst, v mnohých směrech narazíte na zajímavé myšlenky. Je to sice lehce rodinný podnik, klub vedou manželé Derrettovi, ale snaží se vyjít soutěžícím vstříc a zároveň berou ohled na zdraví psa, což mě nemůže zanechat objektivní.

Teď k těm výkonnostním kategoriím. Mají dohromady čtyři (Beginners, Novice, Senior, Champion) a postupy mezi nimi jsou založené na bodech, které týmy získávají "kvalifikujícími běhy" (tedy podobně, jak budeme mít na MR). Qualifing run (Q) může získat tým během bez trestných bodů a umístěním se bez trestných bodů, počet bodů za Q je závislý na poměru celkového počtu závodníků a umístění týmu. Hodnocení najdete v tabulkách níže:

umístění 10 a méně závodníků 11 - 100 závodníků 101 a více závodníků
1. místo 6 bodů 12 bodů viz níže
2. místo 4 body 8 bodů viz níže
3. místo 3 body 6 bodů viz níže
4. místo 2 body 4 body viz níže
čistý běh 2 body 2 body viz níže

101 a více závodníků

umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. čistý běh
body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Postup mezi kategoriemi je tedy závislý na počtu dosažených bodů, psovod buď musí běhat hodně bez chyb nebo se dokázat bez chyb i umisťovat. Jakmile jednou pes postoupí do vyšší kategorie, už nemůže zpět do nižší. Získáváním bodů také tým získává různé tituly.

A teď princip, s jakými body může psovod postoupit do další kategorie - aby bylo zaručeno, že pes dokáže zaběhnout nejen krásný jumping, ale má i zóny a psovod ho umí provést hrou, existuje počet bodů potřebných pro přestup a k tomu minimální počet bodů z určitého typu běhu.

Z Beginner do Novice: 24 bodů celkově, 12 z agility
Z Novice do Senior: 36 bodů celkově, 12 z agility
Ze Senior do Champion: 48 bodů celkově, 12 z jumpingu, 12 z agility, 12 z her

V Champion tým stále získává body (60, opět po 12 z jednotlivých typů běhů) a vítězství pro tituly (Champion of Performance Agility Title, Win Champion of Performance Agility Title, Outstanding Achievement Award).