přednáška Dr. Sherman Canapp and Debra Canapp moderována Susan Garrett

https://www.youtube.com/watch?v=KJ1gBH-ZK8M

ANATOMIE (2:20)
Musculus iliopsoas (bedrokyčelní sval) se skládá ze svalů psoas maior (velký bederní) a iliacus (kyčelní). M. psoas maior začíná na posledních šesti bederních obratlích, m. iliacus začíná na vnitřní ploše pánevních kostí a společně se upínají jako m. iliopsoas na trachanter minor (malý chocholík) stehenní kosti. Hlavní funkcí je flexe (pokrčení) v kyčelním kloubu.

PŘÍZNAKY POTÍŽÍ (7:20)
- menší síla při odrazu
- obtíže při zatáčení
- nenadálé shazování tyček při agility u psa, který s tím nemíval problémy
- změna techniky skoku
- změna výkonu (pomalejší běh, atypické chování)

SG doporučuje (8:28): dívat se na zpomalené záznamy s běhu, ideálně snímek po snímku, a pozorovat, jestli se jedna noha při skoku nekrčí pod tělo, zatímco druhé je natažená. Dále doporučuje naučit psa, aby na povel natahovat zadní nohy za sebe a porovnávat, jestli je pohyb symetrický.

TESTOVÁNÍ MOŽNÉHO PROBLÉMU S ILIOPSOASEM (9:40)
1) manuální vedení pánevní končetiny do extenze (zanožení), abdukce (odtažení) a vnitřní rotace (vtočení) - porovnat obě strany, projevuje pes známky nepohodlí nebo bolestivosti? Důležité je podpírat při tom psa v křížové oblasti a pod kolenem. (15:27 - reakce, 20:03 - bez reakce)
2) palpace - skrze měkké tkáně, hmatový dojem by měl být hladký a volný, bez bolestivosti. (16:15 -reakce, 20:10 - bez reakce)
3) "nadzdvižení" psa v bedrech - lehce psa podebrat plochami dlaní a nadzdvihnout, někde může být cítit větší napětí, pes se obvykle k postižené straně ohlédne. (17:00 - reakce, 20:17 - bez reakce)
Dále je vhodné vyšetřit bederní páteř, křížovou kost, SI (sakroiliakální - křížokyčelní) klouby. (14:04)

DIAGNOSTICKÉ METODY
"Neléčím snímky, léčím pacienta." - ne vždy objektivní vyšetření odpovídá subjektivnímu stavu pacienta, který může být jak horší, tak lepší. K určení správného postupu léčby je potřeba znát historii pacienta a vyšetřit si ho.

Je vhodné natočit si pohyb psa zpomaleně - záběr čelně, zezadu, z obou boků a při chůzi v kruhu. (21:24)

Na sportovní/rehabilitační klinice mohou mít k dispozici chodník pro analýzu chůze - pomocí tlakových čidel snímá zatížení jednotlivých končetin (cca 20%/20% hrudní končetiny, 30%/30% pánevní) a délku kroku - zkrácení kroku se může objevit v počátcích problému ještě před tím, než pes začne kulhat. (22:05)

Utrasonografická diagnostika pro vyšetření vazů, šlach a svalů. (25:30)

Magnetická rezonance pro diferenciální diagnostiku s podezřením na postižení páteře.

PŘÍČINY ZRANĚNÍ (27:56) - opakovaná aktivita
- nedostatečné protahování a posilování svalu
- mikrotrhliny ve svalu po záteži, které neměli příležitost se zhojit, zvětšily se a zvazivovatěly, čímž se znížila elasticita svalu a zvýšila se jeho zátěž.

SG doporučuje (30:00): netrénovat a nezávodit na špatném povrchu (mokrá tráva, tvrdý povrch v halách, klouzavý koberec...), zejména u rychlých psů, kteří svůj pohyb nepřizpůsobí nekvalitnímu povrchu. Netrénovat se štěnětem náročné prvky v rychlosti, kdy je vyšší riziko, že je nezpevněné tělo namáhané více, než co udrží nedovyvinutý svalový aparát zvířete. Pravidlo o dobrém povrchu platí i pro domácí prostředí - pokud pes neustále klouže na linu nebo dřevěných schodech nebo běhá po vydlážděném dvorku, nedá se očekávat, že na to jeho pohybový aparát nějak nezareaguje. Dobrý povrch pro pohyb je důležitý už v prvních týdnech života, kdy se štěňata vůbec učí chodit a dává se základ pro vývoj kloubů a kostí.

KDY MŮŽE BÝT NAPĚTÍ ILIOPSOASU DŮSLEDKEM JINÉHO PROBLÉMU (35:13)
- syndrom kaudy - nervové podráždění m. piriformis (hruškovitý sval), m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval stehenní), m. iliopsoas (bedrokyčelní sval)
- artróza kyčelního kloubu
- úraz předního křížového vazu v koleni
- piriformis syndrom
- posuny bederních obratlů, SIK

TERAPIE (37:14)
- většina konzervativně - na klinice VOSM 80% vyřešeno rehabilitací, 10% extrarehabilitací a 10% injekce kmenových buněk, plazmy a další
- v rehabilitaci se používá terapeutický laser, terapeutický ultrazvuk, terapeutické cviky, myorelaxanty, režimová opatření (nehonit veverky)

PREVENCE (45:57)
- kontrola váhy (pozn. autora článku - dle veterinářů není u sportovců problém, dle mých zkušeností to problém je, nejen na "oblastní" úrovni a u začátečníků)
- kloubní výživa (glukosamin sulfát, rybí olej...)
- ROZEHŘÁTÍ A ROZCVIČENÍ PSA
- příprava na výkon
* trénink a fitness
* dostatečné osvalení
* masáž a chiropraktické ošetření
* 2x do roka preventivní vyšetření u sportovního veterináře
- VYCHOZENÍ
- PROTAŽENÍ

NÁVRAT DO SPORTU (48:48)
- poskytnout zvířeti dostatečný čas na zhojení tkání
- neustále pracovat na tvorbě svalové hmoty
- odpovídající rozehřátí před aktivitou a vychození a protažení psa po aktivitě
- znovu-vybudování kondice
* kontrolovaný klus a cval
* pomalá chůze na vodítku
* cvičení na běžícím páse, ve vodě s pásem
* čas mimo cvičák/závodní prostředí je čas na znovu získání fyzické kondice

SG doporučuje (51:05): průběžné měření svalové hmoty - obvody předních a zadních končetin. Pokud pes ztratí 10 cm obvodu svalové hmoty stehna oproti stavu před zraněním, a člověk s ním začne sportovat na plno, může skončit s dalším zraněním.

OTÁZKY
- Chůze bokem na jezdícím páse - ano nebo ne? - může být komplikací, že pohybem pásu se prodlužuje délka kroky a pes tak může být nucený do větší abdukce (unožení), než by mu bylo příjemné. Bezpečnější variantou může být chůze bokem do kopce/ z kopce. (54:30)

- Co v čase na zotavení? Aktivity odlišné od typické sportovní zátěže (jít se projít po horách, zaplavat si...). Ke zranění často dojde, když je tělo unavené a nezvládá kompenzovat fyzické nároky sportu. SG: když v tréninku nějaké cvičení přeženeme a zvíře není schopné udržet správnou techniku provedení, pak si zapamatuje právě těch několik posledních nesprávně provedených pohybů. (56:00)

- Jak najít někoho, kdo by psa po sportovní stránce otestoval? Rehabilitační veterinář, sportovní veterinář, fyzioterapeut, chiropraktik, veterináři, kteří se zajímají o funkci měkkých tkání. Jistý obrázek si může odborník udělat i z videa. (58:50)

- Kdy začít s kloubními doplňky? Podle studie je vhodně začít po dokončení růstu a může to pak zmírnit i dopady případného zranění v budoucnu. (1:00:45)