aneb jak pomocí banánů přesvědčit psa, aby rychleji spolupracoval

Dogdancing se mi vždycky zdál velmi jednoduchý. Vzhledem k tomu, že jsem se psem dělala různé cviky už předtím, než se začaly pořádat soutěže, nemyslela jsem si, že když je dám do sestavy s hudbou, situace se nějak změní. Tak to jsem se pořádně spletla (ne poprvé a bohužel ani naposled).

Waye trpaslík nebaví

Doma na zahradě, nebo na hřišti jsem neměla s ničím problémy. Lépe řečeno - nevšimla jsem si jich. Tolerovala jsem Wayovi drobné ulejvárny, když nezvedal dost vysoko packy, nebo si pomalu lehal. Když se vyskytl zádrhel, prostě jsem vypnula hudbu a procvičovala povel, který mu dělal potíže. Bohužel, takové možnosti na závodech nejsou. Když si uvědomím, že pes je inteligentní tvor a snadno pozná, jestli se závodí nebo cvičí, započítám skutečnost, že při soutěži bych se opravdu měla hudby strefit, vezmu v úvahu, že bych měla mít pro porotu a diváky přirozený projev, a vzpomenu si na Wayovu tendenci provádět statické cviky co nejležérněji a nejpomaleji, je jasné, že jsem v pěkném maléru.

Way má v krvi oheň, navíc pravděpodobně olympijský, protože pohyb a běhání je jeho vášní. I když cvičím s clickerem, nenapadal mě způsob, jak bych Wayovi vysvětlila, že "trpaslík" je stejně hodnotný cvik jako "out". Zvláště komplikované se mi to zdálo u "sedni" a "lehni", na kterých Way neshledával pranic zajímavého, a já na tom při sestavě prodělala i kalhoty, protože místo sednutí a podávání pacek se vymlouval na absolutně nevyhovující tempo hudby.

Když jsem si pak procházela staré Clean Runy, zajásala jsem nad článkem o povelech, kde autoři uvedli postup, jak naučit psa reagovat na povely rychleji. Nazvala jsem si to "banánovou metodou", protože pro měření času bez pomocníka se stopkami navrhují psovodům říkat si v duchu "one-ba-na-na" (jeden banán). Vyslovit tato dvě slova zabere přibližně sekundu (dokonce jsem si to stopla :-) a každá slabika tak trvá asi 1/4 sekundy. Cílem výcviku je zkrátit reakci psa na povel právě na onu jednu čtvrtinu sekundy, tedy na "one".

Pro napravování zlozvyků, jako je příliš časté opakování povelů a také příliš pomalá reakce na povely, doporučuji následující postup:

- Zvolit si jeden povel, který pes dobře zná. Nejvhodnější je takový, kde pes k jeho vykonávání potřebuje psovodovu spolupráci, tím mám na mysli podávání pacek na nohy nebo třeba výskok do náruče. Skvělý cvik na procvičování je třeba dotýkání se čumákem psovodovy ruky nebo tyče. (Vzhledem k tomu, že Way žádné takové povely neuměl, tak jsem použila jiné a přispůsobila se tomu. Bylo to ovšem méně efektivní a komplikovanější.) Ze začátku se pracuje jen na jednom povelu, aby byl trénink co nejefektivnější a pes si ho řádně zafixoval.

- Řeknete povel a počítejte, jak dlouho vašemu psovi trvá, než poslechne. Zopakujte to ještě dvakrát, všechny tři časy zprůměrujte a vyjde vám, jak dlouho vašemu psovi průměrně trvá, než zareaguje na povel.

- Krátce se psem procvičujete vybraný cvik. Jednou řeknete povel, a když zareaguje do limitu daného průměrnou dobou reakce, odměníte ho. Pokud zareaguje zadlouho, překazíte mu možnost cvik splnit - u dotýkání se ruky nebo tyče mu ruku/tyč schováte. Po několika vteřinách mu ruku/tyč nabídnete znovu, řeknete povel, a když zareaguje včas, odměníte ho. Pokud je příliš pomalý, nedostane odměnu. Pracujete s časem, ve kterém je zvyklý reagovat, proto by měl cviky většinou stíhat.

- Když začne pes být v plnění vašeho požadavku úspěšný ve většině případů (cca v osmi z deseti), zvedněte limit pro reakci o čtvrtinu sekundy a pokračujte stejným způsobem jako v předchozím bodě. Zkraťte limit o čtvrtinu sekundy pokaždé, když je pes úspěšný z 80 % a pokračujte tak dlouho, dokud nebude rychlost jeho reakce odpovídat vašim představám.

- Přidejte další psovi známý cvik, při výcviku začínejte s cvikem předchozím, který dělá už správně a pak navažte povelem novým. Protože si pes zvykl reagovat na povely rychleji, i při stejném postupu popsaném výše by si měl na nové požadavky u starého cviku zvyknout rychle.

- Stejným způsobem postupujte i u třetího a čtvrtého povelu. Poté by měl pes i u ostatních povelů poslouchat rychleji.

- Při trénování nových cviků si pamatujte, že je důležité od začátků dbát na přesné a rychlé provedení. Všechny nedostatky mají na soutěži sklony vracet se jako bumerang a praštit vás do nosu.

Way je líný zvednout nohu Žádnou odměnu si nezaslouží, ještě jednou Správné provedení, které si zaslouží odměnu