pro její špatné provedení.

Jsem si říkala, že bych s Aygem mohla zkusit něco nového, a to slalom uličkou. Měla jsem pro to hned několik důvodů. Zdálo se mi, že ve 2x2 je nutná velká chybovost, a Aygo to nebude brát moc s nadšením. Uličku si všichni pochvalují jako metodu, kde pes chyby prakticky nedělá. I z pohledu trenéra mi přišlo výhodné mít osobní zkušenost s další metodou.

Tak trochu se mi zdálo, že ulička je blbu vzdorná, ale ukázalo se, že buď já nebo Aygo ji nedáváme. Mám podezření, že chyba bude u mě, sice jsem četla několik článků a viděla několik videí, ale leccos mi nejde dohromady. Například náběhy. Dělám je zřejmě příliš těžké. V článcích kladou důraz na to, aby byly ztěžovány sice stabilně, ale postupně. Asi na to jdu moc skokem, protože ve 2x2 je naopak důležité ztěžovat co nejdříve a co nejvíce, 90° není žádný těžký náběh. U uličky dělám pořád směšně lehké náběhy a úspěšnost se pohybuje okolo 40 - 60%. Obávám se, že nakonec bude pro Ayga nejlepší, když začnu s 2x2, kde jednotlivé kroky chápu a dokážu je (možná?) aplikovat.

Všechny lekce až na úplně první jsem si nahrávala, tady jsou mírně sestříhané (většinou chyby, které se několikrát za sebou opakovaly stejné). Kde myslíte, že dělám chybu?