Výzva je rozdělena na dvě části, které jsou na obě v podstatě nezávislé. "Dogdancing online výzva I - na trénink hravě" je zaměřena více prakticky na základy tréninku psa - práce s odměnami, označením, pozornost, rušivky, heelwork a trochu freestyle, práce bez odměn. Bude probíhat podzim/zima 2019. "Dogdancing online výzva II - na závody hravě" je více zaměřena na přípravu psovoda - výběr hudby, cviků, skládání choreografie, kostým, rekvizita, trénink sestavy, příprava na závody. Bude probíhat jaro 2020 (na cvičení budete potřebovat více prostoru, takže snad už venku nebude sníh, jestli tedy nějaký někdy napadne - počasí je nevyzpytatelné).

Každá výzva obsahuje 8 úkolů a bude trvat 10 týdnů. První měsíc budou zveřejněny 4 úkoly a druhý měsíc další 4 úkoly. Zbývající dva týdny jsou rezerva na dodělání restů.
Tým získává body za plnění úkolů a osobních cílů. Dále dostává bonusové body, když úkol splní "včas", tedy během měsíce, kdy byl zveřejněn.

EDIT 11.8.2019 21:30 - zapomněla jsem důležitou informaci, že začínáme 1. 9. 2019. Skupina bude otevřena pro účastníky minimálně týden předem.

Osobní cíle - na začátku Výzvy si můžete stanovit maximálně tři cíle, kterých byste chtěli dosáhnout buď v průběhu Výzvy nebo v blízké či vzdálenější budoucnosti. Každý týden vám bude přidělen bod, pokud jste na dosažení svého cíle ten týden jakkoli pracovali. Důležité tedy není cíle dosáhnout, ale neustále postupovat. Ideálně by měl cíl souviset s tématem Výzvy. Může to být například "budu trénovat alespoň 3x týdně", "naučím konkrétní cvik", "zvládneme pět cviků za sebou bez pamlsku", "vytvořím si kostým"...

Organizátor a trenér: Kateřina Lerlová. Kromě toho, že ke každému úkolu poskytnu teoretické povídání a video ukázky, budu minimálně 2x týdně vaše videa s domácími úkoly komentovat, odpovídat na dotazy, upřesňovat nebo radit dle potřeby. Také budu přidělovat a zapisovat body a na konci udělám vyhodnocení.

Výzva probíhá na sociální síti Facebook ve skupině “sociálního vzdělávání” s nastavením soukromí na “tajná”, kam se účastník hlásí přes svůj vlastní účet, v přihlášce je nutné vyplnit email, který má na FB vytvořený účet, email nebude poskytován třetím stranám ani využíván pro jiné účely než případnou interní komunikaci s organizátorem/trenérem. V případě výhry od něj bude organizátor, tedy já, vyžadovat kontaktní adresu, kam bych mohla výhru poslat. Vaše údaje nebudu poskytovat dalším třetím stranám. Vaše videa jsou vašimi autorskými díly a podléhají vašim autorským právům, moje videa a texty zase mými. Bez svolení autora není možné je šířit dál.

Pravidla pro zasílání videí, dotazů a plnění úkolů: každý úkol má svůj popis a podmínky splnění úkolu a tomu odpovídající bodování. Splněním se rozumí ve většině případů video z tréninku. V případě nejasností se zeptejte. V průběhu Výzvy můžete zasílat dotazy a komentáře, videa z tréninku, kdy třeba narazíte na problém, se kterým byste chtěli poradit. Na ty bych reagovala minimálně 2x týdně. Nicméně se nejedná o kurz, ale výzvu, tedy práce je hodně samostatná a úkolu slouží především jako inspirace pro domácí trénink.
Vždy 4 úkoly budou zveřejněny najednou na začátku měsíce a můžete je dělat podle svého uvážení a úrovně postupně či napřeskáčku. Nechci omezovat délku videí, které budete posílat, přesto není v mých možnostech sledovat například deseti minutové video - pokud tam bude konkrétní pasáž, která by si zasloužila pozornost, napište to do komentáře.
Videa se splněným domácím úkolem posílejte do vlákna pod daným úkolem. Na osobní cíle si vytvořte samostatné vlákno a videa s týdenní prací posílejte tam. Body budou zapisovány do tabulky na Google Drive, takže každý bude moci sledovat postup svůj i ostatních. Pokud byste něco rádi jinak, pokud to bude v mých možnostech a tématicky odpovídat dané Výzvě, budu se snažit vyhovět.

Ceny pro vítěze: první tři týmy s nejvíce body dostanou za svou snahu odměny ve formě kokardy, balíček pamlsků dle svého výběru od Pamlsky s příběhem a hračku dle svého výběru od Gleidy. V případě, že by se sešlo více týmů se stejným počtem bodů, budou první tři vylosováni a ostatní se stejným počtem bodů dostanou alespoň jednu z cen dle svého výběru. Doručovací doba - dle možností výrobce, může být i několik týdnů.
Pro první tři týmy s nejvíc body Dogdancing výzvy I - k tomu slevu 30% na Canine Fitness online kurz Fit 2B FUNtastic (zima 2019/2020) nebo Dogdancing výzvu II (jaro 2020). Každý, kdo získá alespoň 40 bodů (při splnění všech úkolů včas a práci na osobním úkolu všech 10 týdnů je maximální počet ve Výzvě I teoreticky přes 100 bodů), dostane slevu 15% na Canine Fitness online kurz Fit 2B FUNtastic (zima 2019/2020) nebo Dogdancing výzvu II (jaro 2020).
Pokud se výherce rozhodne si cenu ve lhůtě 1 roku od konce Výzvy nevyzvednout, nemá nárok na náhradu.

Cena účasti ve Výzvě: 1500 Kč splatné předem na účet, číslo účtu vám pošlu při potvrzení přihlášky a je potřeba účast zaplatit do tří pracovních dnů, jinak bude místo nabídnuto dalšímu v pořadí. Pokud by byla Výzva v průběhu zrušena ze strany organizátora, tedy mě, bude vám vrácena poměrná částka. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište mi svoje fakturační údaje.

EDIT 11.8. 2019 22:30 - tyto propozice se týkají jen Výzvy I. a platba je za těch 10 týdnů. Výzva II je samostatná akce, která nicméně na Výzvu I bude volně navazovat a účastníci Výzvy I budou mít pro přihlašování přednost.

Účastník je zodpovědný za svého psa a všechny škody, které by mohly při tréninku nastat. Všechna cvičení jsou určená pro klinicky zdravé psy. Pokud má pochybnosti, zda jsou pro něj úkoly vhodné, a přesto by je chtěl dělat, je povinen je konzultovat s veterinárním odborníkem.

Zaplacením účastnického poplatku souhlasíte s těmito pravily, která jsou zveřejněna 11. 8. 2019.

Odkaz na přihlášku.